Deprem Yardımlarına Vergi Kolaylıkları!

Hayır sever esnafın; Türkiye veya Suriye‘de depremzede iş ortaklarına ticaret ilişkilerini ayakta tutabilmek için şirket mal varlığından 31 Aralık 2023’e kadar makbul kapsamda verilen ücretsiz hizmetler için yaptıkları harcamalar bu kısıtlamaya tabi değil. Dolayısıyla bu harcamalar kazançtan düşürülüp vergi yükü azaltılabilir.

Hatay depreminden bir kare

6 Şubat 2023’te Türkiye ve Suriye’de gerçekleşen depremden ektilenen depremzedelere yapılan yardım ve hizmetler genel olarak vergiye tabi veya vergiye tabi gelirden düşürülemiyor.
Almanya Federal Maliye Bakanlığı eyalet maliye bakanlıklarıyla anlaşarak bu deprem kapsamında 6 Şubat 2023 ve 31 Aralık 2023 arasında yapılan bir takım yardım ve hizmetler için şahıs ve şirketlere 27 Şubat 2023 tarihli kararnameyle bir takım kolaylıklar yürürlüğe getirdi.
En mühim kolaylıklar özetle şunlardır:

Bağışlar ve üyelik aidatları

Bazı derneklerin tüzüklerinde yer alan amaçları vergi dairesi tarafından umuma faydalı amaç olarak kabul gördüğü takdirde (umuma faydalı dernekler) bu derneklerin umuma faydalı amaçları için yürüttükleri faaliyetler kapsamında elde ettikleri bağış veya üye aidatları vergiye tabi değil. Bu derneklere yapılan bağışlar veya üye aidatları, ödeyen şahıslar tarafından bir takım şartlar altında vergiye tabi gelirden düşürülüp vergi yükü azaltılabilir. Bu şartlardan birisi, bağış veya üye aidatı ödeyen şahısların ödenen dernekler tarafından kesilen ödeme onay belgesine sahip olmalarıdır.
Depremzedelere yardım amaçlı 6 Şubat 2023 ve 31 Aralık 2023 arasında yapılan bağışlar için bu şart kaldırıldı. Bunun yerine, nakit ödeme sırasında kesilen fiş veya banka havalesini gösteren doküman gibi belgeler, bu bağışların vergiye tabi gelirden düşürülebilmesi için yeterli olacaktır. Bu bağışlar, depremzedeler için yapılan bağışların ödendiği derneklerin özel bir hesabına veya özel bir hesap açılana kadar bu derneklerin başka hesaplarına ödenmiş olması gerekiyor.
Dernekler bu bağışları kullanırken bir takım kurallara dikkat etmesi gerekiyor.

Şirket mal varlığından yapılan yardımlar

Esnafın işçisi olmayan şahıslara hediye alırkan veya ücretsiz hizmet verirken yaptığı harcamalar genel olarak kısıtlı bir şekilde kazançtan düşürülebilir.
Esnafın Türkiye veya Suriye‘de depremzede iş ortaklarına ticaret ilişkilerini ayakta tutabilmek için şirket mal varlığından 31 Aralık 2023’e kadar makbul kapsamda verilen ücretsiz hizmetler için yaptıkları harcamalar bu kısıtlamaya tabi değil. Dolayısıyla bu harcamalar kazançtan düşürülüp vergi yükü azaltılabilir.
31 Aralık 2023’e kadar şirketin mal varlığından depremzedelere ve depremin etkisini azaltmak için çalışan kurum ve kuruluşlara yapılan mal bağışları gider olarak işlenebilecek.
Bu hizmetleri ve bağışları elde eden kurum ve kuruluşlar bu hizmet ve bağışları özel bir değer ile gelir olarak işlemek mecburiyetinde.

İşçilerin maaşlarından feragatı

İşçiler, depremzede olup aynı şirket- te veya o şirketin iş ortaklarında işçi olarak çalışanlara yapılan yardımlar veya iş sahibinin umuma faydalı bir derneğin bağış hesabına yapacağı bir ödemeye katkıda bulunmak için kendi maaşlarından feragat ederlerse, bir takım şartlar altında maaşlarının bu kısmı vergiye tabi gelire dahil edilmeyecektir.
Bu yazı, halkımızın menfaatı adına Türkçe kaleme alınmıştır. Türkçe kaleme alınışı ve bir özet oluşturması hasebiyle, bu yazı yanlış anlaşılmara neden olabilir. Vergi işlemleri için sadece bu yazı baz alınmamalıdır. Vergi işlemleri kapsamında doğru işleniş için bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.