KÖLN (Öztürk)

Otomatik bilgi paylaşımı nedir?
Kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından ortaya konan ve 107 ülkenin de 2014 yılında imza attığı uluslararası düzeyde bir antlaşmanın adıdır.

Bu antlaşmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de imzası mevcuttur. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendileri yurtdışında ikamet eden veya adresleri yurtdışı olan fakat Türkiye’deki bankalarda veya sigortalarda veya benzeri finansal kuruluşlarda hesapları veya sigorta poliçeleri veya kıymetli kağıtları bulunan şirketlerin ve şahısların bilgileri ilgili ülkeler ile paylaşılacaktır. İlgili ülkeler arasında başta Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri de yer almaktadır. Türkiye bazı ülkeler ile bilgi paylaşımı yapıyordu. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler ile 2021 yılında bilgi paylaşımına başlayacaktır. 2021 yılındaki paylaşımda 2020 yılının bilgileri gönderilecek

VADELİ HESAPLARIN HEPSİ BİLDİRİLECEK

Hangi bilgiler paylaşılacak:
Bütün menkuller, mevduat hesapları (Almanca Sparbuch) vadeli veya vadesiz hesaplar fark etmiyor bu hesaplara yatan paralar, bu paraların faizleri veya kira gelirleri veya emeklilik maaşları veya ortaklıktan doğan kar payı paylaşımı. Arsa, ev, daire, tarla ve benzeri gayri menkuller paylaşılmayacak; fakat bunların gelirleri varsa ve bu gelirler bankaya yatırılıyorsa, o paylaşılacak.

Kimlerin Bilgisi paylaşılacak?
Türkiye’deki bankalarda hesapları olupta kendileri Yurtdışında, mesela Almanya’da veya Fransa’da veya başka bir ülkede ikamet ediyorlarsa ve ikamet adresleri o ülkelerdeyse hiç bir talep olmaksızın otomatik olarak bu şahısların bilgileri aktarılacak.

5 BİN AVRO GELİRİ OLAN 1,500 AVRO VEREBİLİR

Nasıl bir vergi verilecek?
Bu soruyu bir örnek ile cevaplarsak daha kolay olacaktır.:
Almanya’da yaşayan bir çok vatandaşımız 2000 yılının başında merkez bankası hesaplarındaki mevduatlarından ötürü gelir vergisi ödediler. İşte ona benzer bir vergi olacaktır. Burada ödenecekler vergi oranları ve meblağları sabit değildi, bilakis vergi ödeyecek şahısların gelirleri ile ilgilidir ama her şeye rağmen şunu söyleyebilirim; Almanya’da yıllık brüt 35.000,- ile 40.000,- € geliri olan bir vergi mükellefi, Türkiye’den Almanya’ya otomatik bildirilen herhangi bir gelirden dolayı, kira, faiz, emekli maaşı ve benzeri gelir olabilir, işte bu gelirin yüzde 30’unu vergi olarak öder. Yani biryıl içinde Türkiye’den 5.000,- € geliri olan vergi mükellefi bir şahıs, şayet Almanya’da çalışıyor ve yılda 35-40 bin Euro’da kazanıyor ise o zaman Türkiye’deki geliri için 1.500,-€ vergi ödeyebilir.