Türk Federasyon ve ATİB’ten „Kapatma Yetkisine“ büyük tepki

Federal Almanya Meclisi’nde 18 Kasım 2020 Çarşaba günü görüşülen “Irkçılık ve Milliyetçiliğe Karşı Durmak, Bozkurtlar Haraketinin Etkisini Bastırmak” başlığı altında görüşülen ve parlementodan oy çokluğu ile kabul edilen yasaya; Türk Federasyon (Almanya Demokratik Ülkücü Dernekleri Federasyonu) ve ATİB (Avrupa Türk İslam Birliği) birer basın açıklaması yaparak tepki gösterdiler. Basın açıklamasında her iki kuruluş; iddiaları ret ederek dernekler yasasının kendilerine tanıdıkları yetki çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirttiler. Açıklama şöyle:

Federal Almanya Meclisi

İthamları temsil ettiğimiz değerler içinde asla kabul edemeyiz !

Türk Federasyon Genel Başkanı Şentürk Doğruyol

FRANKFURT – KÖLN (Öztürk)

Türk Federasyon Genel Başkan Şentürk Doğruyol imzalı açıklama şöyle:
“18 Kasım 2020 tarihinde „Almanya Federal Meclisi’nde gerçekleşen oturumda Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu“ camiasına yönelik, kurumsal kimliğimizin temsil ettiği değerler bütünlüğü ve dünya görüşümüzün bir gereği olarak asla kabul edemeyeceğimiz ithamlara şahit olduk.

Demokrasimizin en üst kurumu olan meclisimiz elbette çeşitli görüşlerin etrafında meselelerimizin özgürce konuşulduğu yerdir. Bu hak, Almanya’da yaşayan her insan için bir meşruiyet, bir yaşam ve geleceğini hür bir demokrasi düzeninde şekillendirmek için garantördür.

ADÜTDF 1978’den beri Federal Almanya’nın özgürlükçü-demokratik anayasal düzenine saygılı, kanunlarına riayet ederek; kendi imkanlarıyla oluşturduğu disip- linli fiziki ortamlarında sosyo-kültürel faaliyetler yapan demokratik bir sivil toplum örgütüdür.

Demokrasi, insan onuru ve insan haklarına öncelikli olarak önem veren „Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu“; ırkçılığı, faşizmi, şiddetin ve terörün her türlüsünü inancı ve taşıdığı kültürel anlayışın gereği reddetmektedir.

Aynı zamanda ADÜTDF Federal Almanya’nın menfaatlerini her daim kendi menfaati olarak gören bir kuruluştur. Toplumsal huzuru tehdit edebilecek her türlü eylemden ve söylemden uzak durmuş, sokaklarda hiç bir etkinlik yapmamış ve internet ortamından toplumu kışkırtıcı hiç bir etkileşime sebebiyet vermemiştir. Bu anlayışa uymayan hiç bir ferdi bünyesinde barındırmamış bundan sonra da barındırmayacaktır.”

ATİB bir siyasi hareket değil, sivil kitle kuruluşudur !

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım imzalı açıklamada özetle şunlar dile geldi:

“Almanya’ya İşgücü Göçü’nün 60. Yılının eşiğine geldiğimiz bu günlerde, bundan 33 yıl önce siyasî bir harekete veya bir dinî cemaate yakınlık duymadan ve bağımlı olmadan, Almanya/Avrupa Türklerinin kültürel varlıklarını koruyarak, birlikte yaşadıkları topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmak gayesiyle kurulmuş olan ATİB’i, Federal Mec- lis’in 18.11.20 tarihli oturumunda olduğundan fark- lı gösterme ve düzmece iddialarla itham etme girişimini, hayret ve üzüntüyle karşıladık.

Bir daha altını çizerek kamuoyuna ilan ediyoruz ki:

· ATİB hiçbir millete, dine, siyasî veya inanç grubuna düşman değildir. İnancı gereği ATİB, insana Cenab-ı Allah’ın yarattığı en şerefli varlık olarak bakar.

· ATİB,a iddia edildiği gibi, son derece subjektif bir ifade olan ne ‚Bozkurtlar hareketine‚ ne de belli bir siyasî partinin kastedildiği ‚Ülkücü hareket‚e mensuptur.

· ATİB, Almanya dernekler kanununa göre kurulmuş, son derece şeffaf ve herkese açık bir sivil kitle kuruluşudur.
· ATİB, inanç ve fikirde orta yolu tercih eder. Belli bir ırka, dine veya ideolojiye dayalı her türlü aşırılığa karşıdır.

· Özelde hitap ettiğimiz ATİB camiasının, genelde Avrupa Türklerinin, göç ettikleri ülkelerin yerlileriyle çift kültürlü, çift dilli insanlar olarak uyum içinde varlıklarını devam ettirmeleri, Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB)’in kuruluş gayesidir.