Türkçe dünyada 5. dil

OELDE (Öztürk)

Oelde ve Çevresi Türk Veliler Derneği’nin 9 Şubat 2017 tarihinde Oelde Von-Ketteler-Schule’de organize ettiği seminer programına T.C. Münster Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Necmettin Güler ile Bielefeld Fachhochschule (FH) Sosyal Bilimler Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yüksel Ekinci misafir konuşmacı olarak katıldılar.

GENÇLERE KIZMADAN ANLAMAK LAZIM

Velilerin ve Dernek üyelerinin ilgiyle izlediği programda Eğitim Ataşesi Necmettin Güler, KRV Eyaletinde Türk Öğrencilerin Başarı Durumları konulu bir sunum yaptı. Sunumunda Türk öğrencilerinin başarılarının her geçen yıl arttığını ancak hala Almanya ortalamasına ulaşılamadığını belirten Güler, “Öğrencilerin başarılarının artırılması için ders takviyeleri çok önemlidir” dedi.

Aile içindeki bireylerin sağlıklı iletişim içinde bulunması çocukların başarılarını olumlu etkileyeceğini söyleyen Eğitim Ataşesi “Ergenlik dönemindeki gençlerin bazı davranışları yetişkinler tarafından saygısızlık olarak değerlendirilmesi yanlış-tır. Bu olumsuz durumu kontrolsüz davranış olarak değerlendirmek daha doğru olur.

Gençleri daha iyi anlamaya çalışmalıyız” dedi. Türkçe derslerinin de önemine değinen Güler, “Anadili derslerine katılan öğrencilerin kişilikleri ve kendilerine olan güven duyguları daha çok gelişir. İkinci ve üçüncü bir dili öğrenen çocuklar okul ve meslek hayatlarında daha başarılı olurlar. Türkiye ile olan bağlar canlı tutulur. Türkçe dünyada 5. büyük dildir.“ diye mesajını verdi.

ERKEN YAŞTA ÇOK DİLLİLİK ÖNEMLİ

Programda Prof. Dr. Yüksel Ekinci de Çok Dillliliğin Başarıya Etkileri konusunda sunum yaptı. Ekinci, insanların birkaç dili aynı anda öğrenebileceği konusunda kendi araştırmalarından örnek vererek, yeni bilimsel gelişmelerden bahsetti.“ Türkçe’nin okul başarısına olumlu etkileri vardır. Türkçe derslerine katılmak öğrencilerin başarısını olumsuz etkilemez. Türkçeyi iyi kullanan öğrencilerin Almancayı da iyi konuştuklarını gözlemledim “dedi.

Nörobilim sonuçlarından bahseden Ekinci , “Erken yaşta edinilen çok dillilikte, diller beyne sağlam bir şekilde yerleşiyor ve neredeyse üst üste işleniyor. Çocukların çok dillilik ve kültürleri dikkate alınarak genel bir dil eğitimi verilmelidir. Çocukların konuşma ve yazı becerilerine destek olunmalıdır. Bu konuda aileler ile birlikte hareket edilmelidir” tavsiyesinde bulundu.

• Şenol YILDIZ