„Anadil, OKUL BAŞARISININ artmasını sağlıyor“

Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti okullarında „Türkçe“ ders kayıtlarının başlaması sebebiyle T.C. Münster Başkonsolosluğu Arif Hakan Yeter basın toplantısı yaptı. Toplantıda Yeter; „Türkçe derslerine kayıt yaptıralım, çocuklarımızı gönül dünyamızdan uzak bırakmayalım. Türkçe kariyer ve iş imkanı sağlıyor“ mesajını verdi.

Türkçe derslere kayıt yapılması mesajı verildi.

MÜNSTER (Öztürk)

T.C. Münster Başkonsolosluğu Arif Hakan Yeter, bir basın toplantısı düzenleyerek Kuzey Ren Vesfalye Eyaleti‘nde yaşayan Türkiye kökenli velilere „Türkçe Derslerine“ katılın çağrısında bulundu. Basın toplantısında Eğitim Ataşesi Ayşe Nazlı Söylet, Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyon (FÖTEV-NRW) eski genel başkanı Kadir Dağlar, Eş Başkanı Dr. Ali Sak, başkan yardımcıları Bahattin Gemici, Necla Marangoz ve Milazim Koçtürk hazır bulundu.

TÜRKÇE‘Yİ TÜM YÖNLERİYLE ÖĞRENMEK İÇİN „ODAKLI VE ETKİLEŞİMLİ“ ORTAM OLMALI

Ayşe Nazlı Söylet ve Arif Hakan Yeter

Basın toplantısında bilgi veren Eğitim Ataşesi Ayşe Nazlı Söylet, Kuzey Ren Vesfalya Eyalet okullarında Türkçe derslerinin 1. sınıftan 10. sınıfa kadar verildiğini söyledi. Bu derslerin temel hukuki dayanağı KRV Okul yasası 2. maddesinin 10. fıkrası ve yine KRV katılım ve Uyum Yasası‘nın 10. maddesinin 1. fıkrasında yer aldığını belirten Söylet, „Çocuklarımız anadilleri Türkçe‘yi ilk olarak aileden öğrenseler de bu yeterli olmamaktadır. Türkçe‘ye tüm zenginliğiyle hakim olabilmek için bu öğrenme sürecinin mutlaka odaklı ve etkileşimli bir ortamda pekiştirilmesi, yani okulda Türkçe derslerinin alınması gerekmektedir. Onun için okuldaki Türkçe derslerine kayıt olunmalıdır“ dedi.

„TÜRKÇE“ İŞ VE KARİYER İMKANI SAĞLIYOR

Türkçe derslere katılınması halinde büyük avantajların olabileceğini söyleyen Ataşe Söylet, sözlerine şu şekilde nokta koydu:

· Anadil „Okul Başarısının“ artmasını sağlar,
· Diğer dillerin daha kolay öğrenilmesini temin eder,
· Buna bağlı olarak iletişim ve sosyalleşme kabiliyetini artırır,
· Türkiye‘de staj ve üniversite imkanı verir,
· Türk Alman toplumuna uyumu kolaylaştırır,
· Çocuğun özgüveninin artmasını destekler,
· Kökleriyle daha kuvvetli bağlar oluşturur,
· İki dilliliğin / çok dilliliğin avantajlarına sahip kılar,
· İki dillilik sayesinde daha fazla iş ve kariyer fırsatı gibi imkanları sağlar.

Arif Hakan Yeter

„TÜRKÇE“ GÖNÜL DİLİMİZDİR

Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyon yetkililerinin de 3 dakika ile sınırlı yaptıkları konuşmadan sonra söz alan Başkonsolos Arif Hakan Yeter, „Türkçe bir gönül dünyasının dili. Mevlana derki; ‚İnsan gönül dünyasını paylaştığı kişilerle irtibatı koparsa yalnızlaşır‘. ‚Gül gider, gül bahçesi solarsa bülbül de ötmeyi keser‘. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Çocuklarımızı gönüldaşlarından ayırmayalım. Türkçe gönül dünyamızın dilidir. Çocuklarımızı yanlızlığa bırakmamalıyız. Bireyselleşmenin ve aileyi hedef alan taaruzların arttığı, toplumun payandalarının yer yer çöktüğü bir dönemde çocuklarımızı yanlızlığa bırakmamalıyız“ dedi.

Geniş bilgi için:
Münster Eğitim Ataşesi
+49 251 44203

Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyon
0178 9254267