Günümüz Avrupasında Müslüman Azınlıklar Kitabı Yayınlandı

Prof. Dr. İrfan Aycan’ın “Günümüz Avrupasında Müslüman Azınlıklar” isimli 720 sayfalık bilimsel eseri Ankara Otto Yayınlarından piyasaya çıktı.

Yasin Baş'ın da katkıda bulunduğu kitabın kapağı.

KÖLN (Öztürk)

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İrfan Aycan’ın “Günümüz Avrupasında Müslüman Azınlıklar” isimli 720 sayfalık bilimsel eseri Ankara Otto Yayınlarından çıktı. Müslüman Azınlıklar setinin 5’inci cildi olan “Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” isimli eser birçok akademisyenin bir araya geldiği önemli bir çalışma olarak Avrupa ülkelerindeki Müslümanları mercek altına alıyor.

“Günümüz Avrupasında Müslüman Azınlıklar” isimli akademik çalışmada Almanya’nın da yer aldığı 39 Avrupa ülkesi analiz ediliyor. Bunlar arasında Avrupa’da azınlık olarak yaşayan Müslümanların tarihi, siyasi, sosyal, dinî, ekonomik, kültürel, coğrafi ve demografik durumları, Müslümanların dil sorunları ve içinde bulundukları olumlu-olumsuz şartlar ortaya konuluyor. Kitabın Almanya bölümü siyaset ve tarih bilimcisi ve aynı zamdan gazetemizin köşe yazarı Yasin Baş tarafından ele alınıyor. Yasin Baş yaptığı kapsamlı çalışmada Almanya’daki Müslüman hayatın adeta röntgenini çekiyor. Esere https://www.ottoyayin.com/gunumuz-avrupasinda-musluman-azinliklar sitesinden ulaşmak mümkün.

Yasin Baş kimdir?

Yüksek lisans eğitimini Osnabrück Üniversitesinde Siyaset Bilimleri ve Tarih alanında tamamlayan Yasin Baş bir sivil toplum kuruluşunda araştırmacı olarak görev yapıyor ve aynı zamanda gazetecilik, mütercimlik ve siyasi danışmanlık mesleğini de ifa ediyor. Baş, 2003 senesinde T.C. Hannover Din Hizmetleri Ataşeliğince düzenlenen kompozisyon yarışmasında Aşağı Saksonya ve Bremen birincisi, 2005 yılı T.C. Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavriliğince düzenlenen Almanya „5. Ödüllü Kompozisyon Yarışması“ Almanya birincisi oldu.

2002 ile 2007 yıllarındaki üniversite tahsili esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ankara), Federal Alman Meclisi (Berlin), Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı (Hannover), IMAP Siyaset ve Şirket Danışmanlığı Enstitüsü gibi önemli devlet ve sivil kurumlarında stajlar yapmıştır. Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) ve Neue Westfälische Zeitung (NWZ) gibi Almanya’nın tanınmış gazetelerinde de stajyerlik yaparak iş deneyimi kazanmış olan Baş, siyasetçi, gazeteci ve yöneticilere danışmanlık yapmaktadır. Yasin Baş’ın ağırlık verdiği diğer çalışma alanları Türkiye-Almanya ilişkileri, Alman medyası, ayrımcılık, ırkçılık ve İslamofobi’nin yanı sıra göç, uyum, katılım ve Almanya’daki Türkler’dir. Yasin Baş’ın yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanan birçok kitap, makale ve araştırmaları bulunmaktadır. Bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez için de çalışmalar yapmış olan Yasin Baş, birçok resmi ve sivil kurumlara, milletvekili ve STK yöneticilerine de danışmanlık yapıyor. 2016 ile 2018 ve tekrar 2021 yılında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Yasin Baş, 2014 ile 2016 yılları arasında Avrupa Türk-İslam Birliği (ATİB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.

Akademik çalışmaları:

Yasin Baş: “Günümüz Avrupasında Müslüman azınlıklar – Almanya”, Aycan, İrfan (eds.): Günümüz Avrupasında Müslüman azınlıklar, Ankara 2022, p. 149-182; Baş, Yasin: Almanya’da Medya: Yazılı, görsel ve online medya analizi ve medya sistemine yönelik eleştiriler, Köln 2020; Baş, Yasin: Almanya’da Medya, Bağcı, Hüseyin / Ermağan, İsmail / Gümüş, Burak (eds.): Dünya Siyasetinde Almanya, Cilt 2, Ankara 2020, p. 131-175; Baş, Yasin: „Presseschau 2018 – Muslime in den Medien“ [“Basın Taraması 2018 – Medya’da Müslümanlar”], Köln 2019; Baş, Yasin: „Geschichte der Türken in Deutschland“ [“Almanya’da Türklerin tarihi”], Gieler, Wolfgang / Gümüş, Burak / Yoldaş, Yunus (eds.): Deutsch-Türkische Beziehungen, Historische, sektorale und migrationsspezifische Askepte [“Alman-Türk İlişkileri, Tarihi, Sektörel ve Göçmenlik Alanından Bakış Açıları”], Frankfurt am Main 2017, p. 485-506; Baş, Yasin: „Muslime in den Medien und der Öffentlichkeit“ [“Medya ve Kamuoyunda Müslümanlar”], Bulut, Yılmaz (eds.): Almanya’da Müslümanlar, Toplumsal Etkileşim Sürecinde Sorun ve Perspektifler, Ankara 2014, p. 314-329; Baş, Yasin: „nach/richten – Muslime in den Medien 2010“ [“nach/richten – Medya’da Müslümanlar“], Köln 2011; Baş, Yasin: „Islam in Deutschland – Deutscher Islam?“ [“Almanya’da İslam – Alman İslam’ı mı?”], Saarbrücken 2008.