“Alman Bilim İnsanları’nın Modern Türkiye’nin Gelişmesine Yaptıkları Katkıların Gelecek Nesillere Aktarılmasını İstiyoruz”

TTK- Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ile IKG- Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik’ten ortak açıklama;

Dr. Latif Çelik ve Prof. Dr. Birol Çetin

Üç asrı aşan Türk-Alman ilişkileri hemen her sahada kendine özgü dinamizmi ile ikili ilişkilere damga vurmuştur. Geçen yüzyılın olağanüstü koşullarında Türkiye’ye gelen Alman bilim insanlarının yaptığı önemli çalışmaların gelecek nesillere aktarılması hem bir insanlık görevi, hemde günümüzdeki ilişkiler için yeni bir dinamizmdir. Avrupa’nın doğusu ile Asya’nın batısındaki Türkiye ile, asırlardan beri Türkiye’nin gelişmesi için bilgiyi paylaşan Almanya’nın genç nesilleri arasındaki ortak bilimsel çalışmalar için platformlar oluşturulması önemlidir. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ile Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik Münih’de yapılacak Alman Bilim İnsanları’nın Modern Türkiye’nin gelişmesine katkıları konulu Türk-Alman Tarih çalıştayı ile ilgili açıklamalarında, “Bir devrin heyecan verici bilimsel işbirliğinin nesiller boyu unutulmamasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda Almanya ve Türkiye’de düzenleyeceğimiz iki çalıştay ile bu alanda daha önce yapılanları ve bundan sonra yapılması gereken bilimsel çalışma ve araştırmalara büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştular.

Prof. Dr. Çetin ve Dr. Çelik devamla, “Bilim insanlığın ortak mirasıdır, bilim insanlarına saygı herşeyin üstündedir” diyen Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Alman Bilim İnsanları’nı zor yıllarda Türkiye’ye davet ederek özgür çalışmalarına imkan sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin modernizasyon ve yeniden yapılanmasında önemli izler bırakan Ernst Reuter, Ernst Hirsch, Clemens Holzmeiter, Rudolpf Belling ve Philipp Schwartz ve daha yüzlerce Alman bilim insanının çalışmaları Türkiye ve Almanya’da düzenlenecek iki ayrı çalıştayda bilim dünyası önünde tartışılacaktır. Münih’de dönemin son canlı şahitlerini saygı ile dinleyeceğiz. Türkiye’deki proğramda onların öğrencileri, Almanya’daki programda ise bahsekonu Alman bilim insanlarının çocukları konuşmacı olarak yer alacaklardır.

AKADEMİSYENLERİN ÇOCUKLARI KONUŞACAKLAR

Zor yıllarda iki milletin ortak tarihini,  bilim insanlarının Türkiye’deki çalışmalarını ve Türkiye’nin Alman bilim insanlarına sağladığı desteği konu alan çalıştayda, Türk ve Alman tarihseverin biraraya geldiği bilimsel etkinlikte ortak bilim tarihimizin gizemli dönemine dikkat çekilecektir. Türk Üniversitelerinin modernizasyonunda görev aln yüzlerce Alman Bilim insanı konusundaki çalışmaların artması, yaşanmış tarihin yazılı belgelere aktarılması ve en önemlisi bugünkü nesillerin önüne koymayı amaçlayan çalıştay ile Türk-Alman Bilim insanlarını da ortak tarih platformlarına çekmeyi amaçlıyoruz. Dönemi yaşayan Alman akademisyenlerin hala hayatta olan çocukları ve Türkiye’den özel olarak davet edilen konunun uzmanı akademisyenler konuşmacı olarak katılacaklardır” şeklinde konuştular.

Programda İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kuran Prof. Dr. Rudolf Belling’in kızı Elisabeth Weber-Belling, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kuran Ernst Eduard Hirsch’in oğlu Enver Tandoğan Hirsch ve İkinci Meclisi (TBMM) inşa eden Clemens Hozmeister’in kızı Barbara Mohapp-Holzmeister Türkiye hatıralarını anlatacaklardır.

Türkiye’den ise konuyu çalışan ve Türk- Alman Bilimsel İşbirliği alanında yayın, eser ve makaleleri olan akademisyenler katılacaklardır.

Türk-Alman İlişkileri’nin önemli bir dönemine dikkat çeken çalıştay Türk Tarih Kurumu ve IKG Enstitüsü tarafından organize edilmektedir. Münih’de yapılacak Almanya ayağı Bavyera İçişleri, Spor ve Entegrasyon Bakanı Joachim Herrmann himayesinde ve tarihi Alte Rathaus salonlarında yapılacaktır. Konu ile ilgili bilgi için:  IKG Enstitüsü, 0049 172  618 51 02