DİTİB yayınevin`den Türkçe ve Almanca dini kitaplar

ditib kitap
DİTİB Yayınevi tarafından yayınlanan kitaplar www.zsu-shop.de üzerinden satışa sunulmaktadır.

KÖLN (Öztürk)

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yayınevi tarafından Almanya DİTİB camilerindeki ‘Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Kurslar’ için hazırlanan “Camiye Gidiyorum 1” din dersi kitabının ardından 7-9 yaş düzeyi için “Camiye gidiyorum 1 – Öğretici Kitabı”, 7-15 yaş düzeyi için “Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Öğretim Programı” ile çocuk diliyle imanın şartlarını anlatan serinin kaderin Allah’tan geldiğine dikkat çeken “Allah kennt mein Schicksal” isimli kitabı yayınlandı.

DİTİB Akademi tarafından alanında uzmanların katılımıyla hazırlanan, 7-15 yaş düzeyine yönelik yeni öğretici ve öğretim programı kitapları bu eğitim döneminden itibaren tüm DİTİB camilerinde kullanılacak. Ayrıca çocuklara yönelik Almanca olarak hazırlanan okuma kitabı da okutulacak.

Almanya’da Müslüman çocuklara yönelik din eğitimi alanında büyük bir adım atıldığını ifade eden DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu konu hakkında şu bilgileri verdi: “Söz konusu “Camiye Gidiyorum 1 Öğretici Kitabı” öğreticiler için bir kılavuz kitabıdır. Kitapta; öğreticilerimizin daha önce yayınlanan beceri, kazanım ve öğrenci merkezli olan “Camiye Gidiyorum 1” kitabını nasıl kullanacakları sayfa sayfa anlatılmış, nerede hangi metodu uygulayacakları açıklanmıştır. Alman eğitim sistemine alışkın çocuklarımıza dini konularımızın daha anlaşılır şekilde anlatılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sahih bilginin modern şekilde ve nasıl verileceği konusu da eğitimin önemli başat konularındandır. Bu hedefe yönelik olarak kitabın girişinde eğitim metodu, derste karşılaşılan sorunlara çözümler, sosyalleşme ve cami derslerine adaptasyon gibi konulara da yer verilmiştir. Kitapta aynı zamanda ek etkinlik örnekleri hazırlanmış, kaynak bilgiler de TDV İslam Ansiklopedisi ve DİB İlmihallerinden derlenerek eklenmiş, bu bilgilerin öğreticilerimizin elleri altında bulunması sağlanmıştır.

‘Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Öğretim Programı’ ise camilerde verilen din dersleri müfredat programı olup günümüz ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Öğretici ders kitabında verimliliği artırmak üzere din görevlilerine ve cami derneklerine gönderilmek üzere bastırılmıştır.”

Yayınlanan bu kitaplar sayesinde, derslerin değişik etkinlik ve pratik görevlerle daha verimli ve renkli geçeceğine dikkat çeken Aşıkoğlu, “Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Öğretim Program kitapçığı ve çocuklar için özel olarak hazırlanmış İman Serisinin “Allah kennt mein Schicksal” isimli Almanca okuma kitabı ile DİTİB camilerindeki çocuklara yönelik eğitim kalitesinin günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek seviyede şekilleneceğini de belirtti.

DİTİB Yayınevi tarafından yayınlanan kitaplar www.zsu-shop.de üzerinden satışa sunulmaktadır.

Bilgi ve iletişim:

“Camiye Gidiyorum 1 Öğretici Kitabı”, “Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Öğretim Programı” ile “Allah kennt mein Schicksal” isimli okuma kitabı hakkında ayrıntılı bilgi veya değerlendirme yayınlamak üzere örnek kitap talebi için irtibat adresi: publikation@ditib.de

  • Ercüment AYDIN